STAR ALFRESCO CONNECTOR FOR HCP


Star Alfresco Connector for Hitachi Content Platform (HCP) là giải pháp kết hợp trạng thái lưu trữ nội dung (HCP) của Hitachi về chức năng lưu trữ nội dung và các tính năng tuyệt vời được cung cấp bởi Alfresco – nền tảng Quản lý nội dung doanh nghiệp. Trình kết nối này cho phép các kho lưu trữ nội dung bên trong các thiết bị HCP như một bộ lưu trữ ngoài. Tích hợp liền mạch cả cho người dùng cuối và cho các ứng dụng.


Chia sẻ:

Star Alfresco Connector cho HCP là sản phẩm được phát triển nội bộ bởi nhóm R & D của Star Storage nhằm cung cấp sự tích hợp liền mạch giữa hai hệ thống, cho phép lưu trữ nội dung từ Alfresco của HCP dưới dạng khu vực lưu trữ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến người dùng cuối hoặc các ứng dụng tại chỗ.

Tính năng của Star Alfresco

Các tính năng kết hợp cho hiệu suất tuyệt vời:

  • Đáp ứng yêu cầu duy trì quản trị;
  • Đáp ứng kịp thời các yêu cầu kiểm toán;
  • Bảo vệ và bảo mật nội dung kinh doanh trong một môi trường an toàn và được kiểm soát;
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc để giảm các hệ thống dự phòng và số lượng quản trị viên;
  • Đơn giản hóa các tìm kiếm cho nội dung lưu trữ;
  • Hợp tác bằng cách phát triển thông tin kinh doanh thiết yếu với các tính năng cộng tác tuyệt vời của Alfresco và lưu trữ an toàn trong HCP.

Mô hình của Star Alfresco

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
đảm bảo
Được tích hợp đầy đủ với Alfresco Enterprise và Nền tảng nội dung của Hitachi, độc lập với các ứng dụng và phương thức nhập của người dùng Alfresco.   Không ảnh hưởng đến các hệ thống, cấu hình và tùy chỉnh hiện có, không có chi phí bổ sung cho phần cứng / phần mềm..   Việc chuyển nội dung là liền mạch cho người dùng doanh nghiệp, vì họ có thể tải lên nội dung giống như trước đây và họ có thể truy cập nội dung cũ mà không biết nội dung đó được lưu trữ ở một vị trí khác.   Hưởng lợi từ tất cả các chức năng chính của HCP cho nội dung được lưu trong Alfresco (ví dụ: sao chép lại, tìm kiếm và khám phá, quản lý lưu giữ, …).