SOLARWINDS SERVER & APPLICATION MONITOR


Tìm kiếm và xử lý các vấn đề của ứng dụng trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn

  • Bắt đầu thường trong vài phút
  • Giám sát cơ sở hạ tầng cho Azure và AWS
  • Hơn 1200 mẫu giám sát hiệu suất ứng dụng
  • Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về ứng dụng
  • Giám sát ảo hóa tích hợp

Chia sẻ:

Solarwinds Server & Application Monitor bản quyền

Khởi động thường trong vài phút – Tự động phát hiện ứng dụng và ánh xạ phụ thuộc.

Tải xuống, cài đặt, tự động khám phá môi trường và bắt đầu theo dõi trong khoảng một giờ. Không yêu cầu dịch vụ chuyên nghiệp.


Giám sát cơ sở hạ tầng cho Azure và AWS – Nhanh chóng theo dõi hiệu suất và tính khả dụng của cơ sở hạ tầng Microsoft Azure và Amazon AWS.

Giám sát cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) cho Amazon AWS và Microsoft Azure. Cung cấp giám sát hiệu suất hệ thống và ứng dụng từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng các công nghệ dựa trên agent và không có tác nhân cho các chỉ số ứng dụng và hệ thống. Giám sát trên nhiều trung tâm dữ liệu, vị trí từ xa và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác.


Hơn 1200 mẫu giám sát hiệu suất ứng dụng – Mẫu được tích hợp cung cấp các phương pháp hay nhất.

Giám sát hiệu suất ứng dụng cho hơn 1200 ứng dụng và hệ thống, chẳng hạn như Active Directory, Java, XenApp, IBM WebSphere, Lync, Office 365 email và các ứng dụng khác.


Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về ứng dụng – Bản đồ phụ thuộc hạ tầng ứng dụng trung tâm.

Với bảng điều khiển AppStack ™, doanh nghiệp có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề ứng dụng trong môi trường máy chủ vật lý và ảo. Xác định nơi các sự cố ứng dụng bắt nguồn chỉ trong vài giây.


Giám sát ảo hóa tích hợp – Microsoft Hyper-V và VMware ESX chỉ số hiệu suất và sức khỏe.

Theo dõi tình trạng sức khỏe và tính sẵn có của máy chủ ảo và khách cùng với máy chủ vật lý. Tích hợp với Trình quản lý ảo hóa SolarWinds® cung cấp thông tin chi tiết hơn để khắc phục sự cố ảo hóa.


Hiệu suất lưu trữ – Giám sát khối lượng máy chủ và lập kế hoạch dung lượng.

Theo dõi số lượng lưu trữ máy chủ, mức sử dụng đĩa và chỉ số dung lượng trong hộp. Tích hợp với SolarWinds Storage Resource Monitor cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn để khắc phục sự cố lưu trữ trong môi trường SAN và NAS.


Theo dõi tùy chỉnh

Tạo màn hình tùy chỉnh, sửa đổi các mẫu dựng sẵn và nhập các tập lệnh tùy chỉnh hiện có để theo dõi các ứng dụng và dịch vụ liên quan.


Được xây dựng trên nền tảng SolarWinds Orion® – Được hỗ trợ bởi nền tảng SolarWinds® Orion® có thể mở rộng

Tích hợp với các sản phẩm hỗ trợ nền tảng Orion khác để theo dõi thống nhất và hiểu rõ hơn về hiệu suất web, cũng như lưu trữ, mạng, cơ sở dữ liệu và tài nguyên ảo hóa


Quản lý tài sản tập trung – Phần cứng và phần mềm kiểm kê và báo cáo.

Tự động phát hiện và quản lý từ xa thông tin tài sản phần cứng và phần mềm trên tất cả các máy chủ và máy trạm. Không còn theo dõi thủ công bằng bảng tính nữa.


Tập trung vào các ứng dụng cốt lõi – Khả năng hiển thị hiệu năng sâu cho Microsoft® Exchange, IIS và SQL Server®.

Giám sát ứng dụng chuyên sâu hơn với các bảng điều khiển AppInsight ™ cho Exchange, IIS và SQL Server. Phân tích chi tiết hiệu suất chi tiết và giải quyết các vấn đề ứng dụng phức tạp nhanh hơn.