SOLARWINDS KIWI CATTOOLS


Phần mềm quản lý cấu hình và tự động hóa mạng mạnh mẽ

  • Lên lịch sao lưu tự động
  • Thực hiện thay đổi cấu hình hàng loạt
  • Tăng cường bảo mật
  • Cấu hình mạng rollback
  • So sánh và phân tích các thay đổi cấu hình
  • Tạo báo cáo email tự động

Chia sẻ:

Solarwinds Kiwi CatTools bản quyền

Lên lịch sao lưu tự động

Lên lịch sao lưu tự động cấu hình thiết bị mạng từ bộ định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, v.v.


Thực hiện thay đổi cấu hình hàng loạt – Quản lý các thay đổi cấu hình một lần không hề dễ dàng, chưa kể tác động mà một vấn đề nhỏ có thể có trên toàn bộ mạng.

Đồng thời thực hiện hoặc lên lịch thay đổi cấu hình trên nhiều thiết bị mạng một cách dễ dàng.


Tăng cường bảo mật

Nhận cảnh báo thời gian thực khi các thay đổi cấu hình trái phép xảy ra trên các thiết bị mạng.


Cấu hình mạng rollback – Khả năng hoàn nguyên về cấu hình ở trạng thái tốt có thể giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn dịch vụ.

Duy trì lịch sử cấu hình đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quay lại cấu hình tốt cuối cùng.


So sánh và phân tích các thay đổi cấu hình – Cho dù đó là để khắc phục sự cố, khả năng so sánh các cấu hình giữa các thiết bị có thể tạo nên sự khác biệt.

So sánh các cấu hình giữa hai thiết bị và so sánh cấu hình khởi động và chạy.


Tạo báo cáo email tự động – Để quản lý đúng các thay đổi cấu hình trên mạng

Tạo báo cáo cấu hình và thông tin thiết bị liên quan đến cổng, MAC, ARP, chi tiết phiên bản và hơn thế nữa.


Hỗ trợ thiết bị đa nhà cung cấp

Nhận hỗ trợ out-of-the-box cho cả thiết bị IPv4 và IPv6 từ các nhà cung cấp, chẳng hạn như Cisco®, HP®, Huawei®, 3Com® và hơn thế nữa.