SOLARWINDS BACKUP


Giải pháp hiện đại, đáng tin cậy dành cho sao lưu máy chủ, mà không tốn kém chi phí và quy trình phức tạp

  • Dịch vụ sao lưu dựa trên đám mây hợp nhất cho máy chủ vật lý và ảo
  • Mạnh mẽ và đủ tin cậy để xử lý ngay cả các máy móc và ứng dụng lớn
  • Sao lưu nhanh và khôi phục nhanh chóng với tính năng nén và chống vi-rút tích hợp
  • Bảng điều khiển trạng thái đơn giản, nhanh chóng loại bỏ kiểm tra thủ công
  • Toàn cầu, bao gồm các đám mây riêng
  • TCO thấp, không có chi phí ẩn

Chia sẻ:

SolarWinds Backup bản quyền

Trang tổng quan hợp nhất – Bảo vệ tất cả trong một, với một chế độ xem đơn giản

Bảo vệ máy chủ vật lý và ảo và xem nhanh trạng thái sao lưu.


Sao lưu nhanh – Sao lưu ngay cả đối với các máy lớn trong vài phút

Sao lưu các cửa sổ không còn là một lo lắng. Các tính năng nén và tính năng nén ở mức khối giúp di chuyển các bản sao lưu ngoại vi nhanh chóng.


Khôi phục nhanh – Khôi phục chính xác những gì cần

Mức độ chi tiết cấp phụ giúp khôi phục nhanh. Tùy chọn bộ nhớ đệm cục bộ SpeedVault ™ giúp quá trình thực hiện còn nhanh hơn.


Đám mây riêng toàn cầu – Sao lưu hiện đại, trực tiếp đến đám mây

Yên tâm với mã hóa AES-256 và 15 trung tâm dữ liệu riêng trên khắp thế giới. Màu bản đồ cho biết vị trí lưu trữ dữ liệu mặc định; nghĩa là các quốc gia được hiển thị bằng màu xanh lá cây sẽ gửi các bản sao lưu đến vị trí trung tâm dữ liệu ở một quốc gia màu xanh lá cây. Khách hàng có thể chọn một vị trí khác nếu được ưu tiên.


Triển khai một bước – Bắt đầu sao lưu ngay lập tức

Không cần cung cấp lưu trữ hoặc định cấu hình kết nối đám mây. Chỉ cần thả một tác nhân trên máy chủ, và Solarwinds xử lý phần còn lại.