RELAYFAX NETWORK FAX MANAGER


RelayFax Network Fax Manager là phần mềm quản lý máy chủ, tự động gửi, nhận, và quản lý mạng từ màn hình máy tính, bạn có thể download RelayFax để quản lý máy chủ của mình hiệu quả.

RelayFax Network Fax Manager tự động gửi, nhận và quản lý fax mạng của bạn từ máy tính để bàn của bạn, đồng thời tích hợp chức năng fax đầy đủ với hệ thống email hiện có của bạn – tất cả trong khi cung cấp các gửi và nhận fax không giới hạn mà không phải trả phí hàng tháng hoặc phí chuyển tiếp.


Chia sẻ:

1. RelayFax Mạng Fax Manager hỗ trợ Fax Over IP (FoIP):
RelayFax Network Fax Manager hỗ trợ Fax Over IP (FOIP) với sự hỗ trợ lên đến 30 thiết bị fax ảo có thể đăng nhập vào một phần mềm PBX dựa trên SIP. Công nghệ này cho phép gửi và nhận fax trực tiếp qua VOIP và không yêu cầu phải có một modem fax hoặc phần cứng fax khác.

2. RelayFax Mạng Fax Quản lý kết nối bất kỳ số lượng của các hộp thư POP
RelayFax Network Fax Manager kết nối đến bất kỳ số hộp thư POP nào theo thời gian và thu thập các tin nhắn fax chờ đợi, phần mềm đó gửi email, fax, hoặc in như được định nghĩa trong các quy tắc fax có thể định cấu hình của nó. Các giao thức POP3 và SMTP với RelayFax có thể được mã hóa bằng các giao thức Secure Sockets Layer (SSL) và TLS (Transport Layer Security) để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền đều an toàn. Để dễ dàng điều hướng, RelayFax GUI đã được thiết kế lại để phù hợp với giao diện của MDaemon

3. Dễ dàng điều chỉnh, giao diện RelayFax đã được thiết kế lại để phù hợp với giao diện MDaemon.

4. Với RelayFax Fax Mạng Manager, bạn có thể gửi thư gửi fax và nhận fax gửi đến mà không cần rời khỏi máy trạm của bạn.

Fax đến có thể được chuyển đổi sang các định dạng hình ảnh khác nhau như TIFF, JPEG, BMP. Một nhận dạng ký tự quan trọng có sẵn plug-in (OCR) cho RelayFax có thể được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh fax vào các định dạng có thể chỉnh sửa tài liệu (DOC, PDF, vv). Một fax duy nhất cũng có thể được gửi nhiều nơi và được chỉ định tự động cho một trang bìa hoặc mẫu cụ thể dựa trên người dùng và các nhóm cụ thể