Groupware Functions in MDaemon
Tính năng nhóm của MDaemon 8 đã đến với cả những đặc tính mới và nâng cao được thiết kế để hỗ trợ các công việc cần sự cộng tác. Được tích hợp vào trong WorldClient web mail platform của MDaemon, khả năng làm việc nhóm này cho phép người dùng chia xẻ các calendar, contact, task list và email messages, cộng với bất kể những gì người dùng có thể đặt vào trong các thư mục email cá nhân. Lịch làm việc được cập nhật cho phép người dùng thiết lập chính xáccác cuộc hẹn và các sự kiện định kỳ hàng ngày , hàng tuần, hàng tháng và hàng năm nữa. Người dung cũng có thể thêm vào danh sách những người được mời tham dự một cuộc họp và gửi giấy mời đến họ, tất cả từ thư mục lịch làm việc. Nói tóm lại, chức năng lập lịch biểu của WorldClient khiến cho việc quản lý thời gian của người dùng nhanh và dễ dàng hơn.

Sender Policy Framework in MDaemon 7.1+
Những địa chỉ email giả mạo sẽ thúc đẩy gia tăng nhanh sự lan tràn thư rác và những virus khi ẩn giấu sự nhận dạng thực sự của những kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc này. Những kẻ giả mạo này sử dụng những địa chỉ email của người khác không hề được phép và những người này cũng không hề hay biết. Bằng cách này bất cứ ai cũng có thể gửi email giả mạo cho bất cú người nào. Bắt đầu từ phiên bản 7.1, MDaemon đưa ra SPF như một tuỳ chọn bảo mật. Sender Policy Framework (SPF) là một tiêu chuẩn mở của giao thức bảo mật được thiết kế để dò tìm những địa chỉ email giả mạo. SPF có thể xử lý các email được gửi đến theo trình tự ưu tiên để download các message, do đó nó tiết kiệm thời gian xử lý và băng thong cho người dùng.

Address Book Sync
Việc triển khai một hộp địa chỉ dùng chung cho tất cả những người dùng của một email domain cung cấp những thuận lợi như sự nhất quán và hiệu quả của việc duy trì tập trung nguồn thông tin. Sổ địa chỉ dành của Mircosoft Outlook và Outlook Express dành cho những ứng dụng chỉ định cụ thể thường không hỗ trợ việc chia sẻ thông tin với những gói phần mềm khác. Dành cho dịch vụ web mail WorldClient của nó, MDaemon 6.5 giải quyết vấn đề này bởi việc sử dụng công nghệ chuẩn XML cho sổ địa chỉ dung chung. Bằng việc sử dụng công cụ ComAgent miễn phí của MDaemon, mỗi người dùng Windows có thể đồng bộ giữa thông tin liên hệ của cá nhân họ với những sổ địa chỉ Outlook (MAPI) hoặc Outlook Express (WAB) và XML. Điều đó có nghĩa là thông tin liên hệ dành cho máy khách email chạy trên nền Windows và email dựa trên nền web WorldClient là như nhau.

Calendaring Group Scheduling
MDaemon Calendar kết hợp các chức năng của personal calendar và wall calendar vào một gói, điều đó tốt hơn là để cả hai tồn tại riêng rẽ. Bởi vì phần mềm lịch này thuận tiện và dễ dàng sử dụng, nó thích hợp để nhìn thấy hoạt động thực tiễn của nhóm hơn là những hoạt động của người dùng trước trên một tờ giấy . Hơn nữa nó gắn kết để chuẩn hoá với các sự điều hành nội bộ của các hệ thống khác.

Content Filtering
Chức năng lọc nội dung trên server chắc chắn rằng nội dung trên server đã được lọc. Nói chung, những kỹ thuật viên sẽ hiểu các qui tắc lọc tốt hơn là những người dùng thong thường hàng ngày. Khả năng lọc của MDaemon có nhiều loại khác nhau, dễ dàng thay đổi và dễ dàng học để sử dụng. Những người gửi, người nhận và người quản trị có thể nhận được thông báo cho những hoạt động lọc qua những message cá nhân chi tiết. Chức năng lọc có thể giảm bớt những chi phí phân phát email bằng việc loại trừ và giảm bớt những message không mong đợi để giảm thiểu việc sử dụng băng thông

Email Gateways
Cổng giao tiếp email sẽ tập hợp, lưu trữ và chuyển tiếp các message đến một domain server sơ cấp. Một cổng giao tiếp điển hình không có những trương mục cá nhân. Những cổng giao tiếp email có thể giúp cả doanh nghiệp lớn và nhỏ giải quyết những vấn đề phải tiếp nhận từ các dịch vụ Internet email. Dành cho những tổ chức nhỏ, một cổng giao tiếp có thể làm một email domain cá nhân được thoả mãn. Điều đó có thể đạt được là vì nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp một cổng giao tiếp với một chi phí hợp lý khi chia sẻ phần cứng và phần mềm cho những người dùng nhỏ hơn. Những domain sơ cấp trong những trường hợp như vậy có thể có cả những đường kết nối thường trực và đường kết nối dialup tới Internet . Với sự thiết lập lớn hơn có thể sử dụng các cổng giao tiếp làm nhiệm vụ nhiệm vụ bảo mật phức tạp hơn khi cung cấp một sự bảo vệ và lọc nội dung cho những hệ thống mail dễ bị tổn thương hơn khi bị tấn công. Các cổng giao tiếp cũng có thể được cấu hình để cung cấp việc sao lưu phục hồi và chứa dữ liệu của email theo thời gian thực khi một domain sơ cấp offline vì bất kể lý do nào Một bản sao của MDaemon có thể điều hành đồng thời nhiều cổng giao tiếp của nhiều email domain thậm chí ngay cả khi đang điều hành domain server sơ cấp của chính nó.

Public Folders Concepts and Applications
Các thư mục email dùng chung thúc đẩy và làm cho việc chia sẻ các thông tin tập trung được đễ dàng. Các hộp thư đến của các nhóm thảo luận, các thông báo, và các nhóm làm việc chung được hỗ trợ bởi các thư mục dùng chung email Các thư mục dùng chung có thể được mở cho bất kỳ ai với một trương mục người dùng được hỗ trợ trên mail server. Việc truy cập cũng có thể bị hạn chế đối với những nhóm nhỏ hơn. Trạng thái đánh dấu của message trong các thư mục dung chung có thể được yêu cầu cho mỗi người dùng hoặc được chia sẻ cho tất cả các thành viên của nhóm. Người quản trị email tạo những thư mục dùng chung và qui định các quyền hạn truy cập. MDaemon hỗ trợ các thư mục chung dành cho email. Khi đượcánử dụng cùng với InsightConnector, các thư mục dùng chung cũng có thể được sử dụng cho Outlook Calendar và chia sẻ tài liệu trực tiếp. Thu mục Email dung chung là một tính năng của các máy chủ Internet Message Access Protocol (IMAP – Giao thức truy cập thư tín internet).

Security Tools for Spam Control
Một trong những công cụ chính của những kẻ tạo thư rác là sử dụng không phép server của bên thứ ba không liên quan với chức năng chuyển tiếp email mở. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể gửi một email thông qua server này đến một người khác thậm chí ngay cả khi người gửi và người nhận đều không có một trương mục trên server này. Thư rác cũng có thể đến từ nhiều người dùng được chứng thực với những trương mục trên server. Để giúp đỡ việc ngăn chặn thư rác, những email server hiện đại phải được cấu hình với các tuỳ chọn để chặn những kẻ thứ ba không liên quan chuyển tiếp thư ráẩttí phép qua server cũng như kiểm soát việc truy cập bằng nhiều những công cụ khác nữa. Những tất cả những công việc này cũng vẫn tiếp tục phải cho phép người dùng hợp lệ gửi và nhận mail từ những vị trí từ xa. MDaemon bao gồm những lựa chọn được yêu cầu này để chặn việc chuyển tiếp email trái phép, trong khi cho phép người dùng sử dụng server từ bất kỳ một vị trí nào trên thế giới. Một sự thiết lập server để chống lại thư rác cũng bảo vệ hệ thống thoát khỏi nhiều kiểu tấn công khác nhau bao gồm cả việc bẻ khoá đột nhập vào hệ thống.

MDaemon GroupWare (an alternative to MS Exchange)
MDaemon GroupWare cho phép doanh nghiệp sử dụng tất cả các chức năng groupware của Microsoft Outlook mà không phải chịu chi phí của Microsoft Exchange Server. Công việc kinh doanh, các tổ chức từ thiện, trường học, và các cá nhân sử dụng Outlook bởi các công cụ thiết thực của nó trong việc quản lý thời gian, liên lạc, tài liệu và email. Tuy nhiên hầu hết các đặc tính tốt nhất của Outlook – bao gồm cả việc chia xẻ thông tin – chỉ làm việc đầy đủ khi đưo9ực kết hợp với Microsoft Exchange, một phần mềm email server. Dành cho những tổ chức vừa và nhỏ, Microsoft Exchange trở nên quá đắt về những yêu cầu cho phần cứng, phần mềm và giấy phép của nó, thêm vào đó là đòi hỏi cao cho sự đào tạo đối với người quản trị hệ thống. MDaemon GroupWare đã giải quyết vấn đề này khi đưa ra tập hợp các tính năng hoàn chỉnh của Outlook, bao gồm cả chức năng chia xẻ. MDaemon GroupWare là một phần mềm ứng dụng khách/chủ với những thành phần trên cả MDaemon server và trên máy trạm. Chúng cho phép chia sẻ các thư mục của Outlook, calendars và contacts và tất cả các “đối tượng” khác của Outlook nữa. Chúng cho phép các công ty sử dụng các tính năng hoàn chỉnh của Outlook với chi phí tiết kiệm và dễ dàng quản trị của MDaemon.

Web Administration
WebAdmin for MDaemon là một phần mềm quản trị email chạy trên trình duyệt web. Chúng cung cấp sự truy cập quản trị cho hầu hết các cấu hình hệ thống được sử dụng thông thường và các thiết lập trương mục người dùng thông qua trình duyệt có thể sử dụng javascript. Thông qua việc quản trị web, người quản trị hệ thống có thể thay đổi các thiết lập cho domain sơ cấp, thêm vào domain thứ cấp bất kỳ. Nó bao gồm trương mục quản trị trong tất cả các domain. Một trong những thuận lợi chính của công việc quản trị teen trình duyệt web là cho người quản trị domain các quyền dành cho việc cấu hình các domain và trương mục người dùng của domain. Thêm vào đó, người dùng mục cá nhân có thể thay đổi nhiều sự thiết lập cho họ. Cả người quản trị domain và hệ thống có thể điều khiển bất cứ ai có khả năng thay đổi bất kẻ những gì thông qua sự thiết lập mặc định và tùy biến bên trong domain của họ

Fax Management
Máy chủ fax đặt một digital spin trong công nghệ analog tuy đã cũ nhưng đáng tin cậy. Nó gửi và nhận fax giữa các máy tính cá nhân trên mạng LAN, WAN hoặc Internet. Nó cho phép người sử dụng chia xẻ máy fax hoặc fax modem hoặc cả hai nếu chúng có thể truy cập được qua mạng. RelayFax tích hợp việc gửi và nhận fax thông qua hầu hết các email server, bao gồm cả email server của Alt-N MDaemon. Thông qua RelayFax, những người có quyền sử dụng email có thể gửi các email có đính kèm file đến mailbox và sau đó chuyển tiếp chúng như là gửi một bản fax tiêu chuẩn đến bất kỳ một thiết bị fax nào trên thế giới. RelayFax sử dụng công nghệ client/server, với server chạy trên nền tảng của phần cứng là mạng và máy trạm là máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay.

MDaemon AntiVirus
MDaemon AntiVirus là một phần mềm kiểm tra virus hoàn chỉnh, với khả năng tự động cập nhật cho các công cụ quét virus và những file định danh cho một virus đã biết. Khi được kết hợp với nhưng biện pháp phòng ngừa khác MDaemon AntiVirus có thể giảm bớt, hạn chế hoặc loại trừ sự xâm nhập của virus vào văn phòng của bạn. Nó cũng ngăn cản những virus tình cờ bị gửi đi đến những người khác trong hoạt động kinh doanh của bạn. Thêm vào các file định danh virus, MDaemon AntiVirus sử dụng phương pháp dò tìm heuristic, có thể kiểm tra email và những file đính kèm để phát hiện các đặc tính virus MDaemon AntiVirus là phần mềm plug-in chạy trên một dịch vụ độc lập dành cho MDaemon email server của Alt-N.

Setting Up Email Catalogs
Catalog thường được nhìn nhận như là một công cụ vô cùng hữu ích cho việc phân bố các tài liệu và các file. Catalog hoạt động nhanh được cấu trúc hoá và bảo vệ tốt hơn FTP servers hoặc HTTP servers . Chúng có thể chứa đựng các kiểu file từ hình ảnh, tài liệu cho đến các chương trình ứng dụng và script. E-catalog được thêm vào với đặc tính dễ sử dụng và thay đổi do đó nội dung luôn được cập nhật. MDaemon chứa đựng các công cụ dành cho việc tạo, sửa và xoá các catalog. Chúng dễ sử dụng cho người mới bắt đầu cũng như người quản trị mạng chuyên nghiệp

Using ODBC with MDaemon 6.5
Có thể duy trì những bản ghi trương mục người dùng trên MDaemon một cách dễ dàng nhưng các bản ghi đó có thể trở nên dư thừa. Việc dư thừa này có thể xảy ra nếu như doanh nghiệp cùng lúc giữ những thông tin được đưa vào máy tính về người lao động hay các email của khách hàng. Các bản ghi dư thừa sẽ làm lãng phí thời gian và thêm vào những rủi ro và mâu thuẫn giữa nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. MDaemon 6.5 giải quyết các vấn đề này bởi việc cho phép các bản ghi trương mục người dùng được duy trì trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với một giao diện Open Database Connectivity (ODBC) – Kết nối các hệ cơ sở dữ liệu mở. MDaemon 6.5 cũng có thể truy cập các bản ghi danh sách email thông qua một kết nối ODBC.