MANAGEENGINE FIREWALL ANALYZER


ManageEngine Firewall Analyzer là một công cụ dựa trên web để quản lý thay đổi, phân tích cấu hình, kiểm toán bảo mật của các thiết bị Tường lửa, giám sát băng thông và báo cáo bảo mật. ManageEngine Firewall Analyzer phân tích các cấu hình thiết bị Tường lửa, quản lý các thay đổi cấu hình và kiểm tra bảo mật của thiết bị. ManageEngine Firewall Analyzer thu thập, phân tích và lưu trữ nhật ký từ các thiết bị bảo mật vành đai mạng và tạo báo cáo.

ManageEngine Firewall Analyzer có 2 phiên bản sử dụng

 • Premium
 • Distriubuted

ManageEngine Firewall Analyzer phát triển 2 hình thức mua license

 • Vĩnh viễn
 • Thuê bao theo năm

Chia sẻ:

Phân tích và quản lý cấu hình cho các thiết bị an ninh mạng

Đạt được những hiểu biết về hoạt động mạng và bám sát về nhật ký tường lửa là một nhiệm vụ đầy thách thức vì công cụ bảo mật tạo ra một lượng lớn nhật ký lưu lượng. ManageEngine Firewall Analyzer quản lý cấu hình và phân tích nhật ký ít tác nhân giúp quản trị viên mạng hiểu cách sử dụng băng thông trong mạng. ManageEngine Firewall Analyzer hỗ trợ hầu hết tất cả các tường lửa mạng thương mại và nguồn mở như Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto và hơn thế nữa,

Quản lý chính sách tường lửa

Phân tích mức độ sử dụng và hiệu lực các câu lệnh Firewall và Fine tune them để tối ưu hóa hoạt động.

Thay đổi cách quản lý

Nhận thông báo tức thì về các thay đổi được thực hiện và nhận được toàn bộ các thay đổi được thực hiện đối với cấu hình tường lửa với các báo cáo Quản lý thay đổi.

Quản lý an ninh mạng

Nhận thông tin chi tiết về tất cả các cuộc tấn công mạng và vi phạm an ninh có thể có trong mạng.

Giám sát hoạt động của người dùng internet

Tự động xác định người dùng trên nhiều danh mục khác nhau như phát trực tuyến video, mạng chia sẻ tệp, mạng xã hội, v.v … Điều này mang lại cho bạn khả năng hiển thị cao hơn đối với người dùng có nguy cơ cao.

Giám sát máy chủ proxy và proxy thời gian thực

Có được người dùng VPN hoạt động, sử dụng VPN cụ thể và nhóm người dùng cụ thể, các phiên và băng thông được sử dụng.

Quản lý tuân thủ

Tự động hóa kiểm toán tuân thủ với các báo cáo ngoài luồng và bảo mật tường lửa của bạn được xác thực với các báo cáo phân tích cấu hình thiết bị và kiểm toán bảo mật.

Kiểm soát mạng

Tìm kiếm các bản ghi và xác định chính xác mục nhật ký cho biết nguyên nhân của sự kiện bảo mật trong vài phút.

Phân tích nhật ký

Hiểu rõ hơn về mối đe dọa an ninh và hành vi giao thông để cải thiện tư thế an ninh mạng.

Giám sát lưu lượng và băng thông mạng

Thực hiện phân tích hành vi mạng bằng cách theo dõi các đột biến về mức tiêu thụ băng thông và nhận thông tin chi tiết chuyên sâu về người dùng.

HỖ TRỢ NHIỀU NỀN TẢNG

CÁC PHIÊN BẢN MANAGEENGINE FIREWALL ANALYZER

 • Hỗ trợ tới 60 thiết bị
 • Báo cáo kiểm toán bảo mật tường lửa
 • Quản lý thay đổi cấu hình
 • Quản lý quy tắc tường lửa
 • Chẩn đoán kết nối tường lửa
 • Quản lý cảnh báo nâng cao
 • Xác thực người dùng AD & RADIUS
 • Hỗ trợ tới 1200 thiết bị
 • Tất cả các tính năng của phiên bản Premium +
 • Kiến trúc có thể mở rộng
 • Màn hình vị trí đa địa lý
 • Kiến trúc bộ sưu tập trung tâm phân tán
 • Báo cáo cụ thể trang web
 • Đổi tên máy khách
 • View cụ thể của khách hàng và người dùng