THE SPAMHAUS DON’T ROUTE OR PEER LISTS


The Spamhaus DROP (Don’t Route Or Peer) là danh sách tư vấn “thả tất cả lưu lượng truy cập”, bao gồm các khóa mạng bị “chiếm quyền điều khiển” hoặc được thuê bởi các hoạt động thư rác, hay các tội phạm mạng chuyên nghiệp (sử dụng để phổ biến phần mềm độc hại, trình tải xuống trojan, bộ điều khiển botnet).
Danh sách DROP là một tập hợp con nhỏ của SBL, chứa các khối CIDR đã bị đánh cắp, bị kiểm soát bởi những kẻ gửi thư rác. Nó được kết hợp trong tường lửa và thiết bị định tuyến để lọc lưu lượng độc hại từ các netblocks này, đồng thời giảm tất cả lưu lượng truy cập mạng đến.


Chia sẻ:

The Spamhaus DROP (Don’t Route Or Peer) là danh sách tư vấn “thả tất cả lưu lượng truy cập”, bao gồm các khóa mạng bị “chiếm quyền điều khiển” hoặc được thuê bởi các hoạt động thư rác,hay các tội phạm mạng chuyên nghiệp (được sử dụng để phổ biến phần mềm độc hại, trình tải xuống trojan, bộ điều khiển botnet). Danh sách DROP là một tập hợp con nhỏ của SBL, chứa các khối CIDR đã bị đánh cắp, bị kiểm soát bởi những kẻ gửi thư rác. Nó được kết hợp trong tường lửa và thiết bị định tuyến để lọc lưu lượng độc hại từ các netblocks này, đồng thời giảm tất cả lưu lượng truy cập mạng đến.

DROP là gì?


DROP (Don’t Route Or Peer) là một danh sách tư vấn “giảm tất cả lưu lượng truy cập”. DROP là một tập hợp con nhỏ của SBL được thiết kế để sử dụng bởi tường lửa và thiết bị định tuyến. Danh sách DROP sẽ không bao gồm bất kỳ không gian IP nào được phân bổ cho một mạng hợp pháp và được chỉ định lại – ngay cả khi được gán lại cho “spammers from hell – kẻ gửi thư rác từ địa ngục”. DROP bao gồm các netblocks bị tấn công hoặc cho thuê bởi các hoạt động spam hoặc tội phạm mạng chuyên nghiệp (sử dụng để phổ biến phần mềm độc hại, trình tải xuống trojan, bộ điều khiển botnet).
Spamhaus khuyến nghị mạnh mẽ việc sử dụng DROP bởi các mạng cấp 1 và mạng đường trục. Chỉ cần tham khảo trang web của danh sách DROP khi ai đó yêu cầu bạn định tuyến một số IP đáng ngờ, Drop có thể giúp tránh lấy khách hàng mà bạn sẽ không có trên mạng của mình.

EDROP là gì?


EDROP là một phần mở rộng của danh sách DROP bao gồm các mạng lưới được phân bổ lại và kiểm soát bởi những kẻ gửi thư rác hoặc tội phạm mạng. EDROP được sử dụng cùng với việc phân bổ trực tiếp trên danh sách DROP.

Danh sách DROP Spamhaus IPv6 (DROPv6)


Danh sách DROPv6 bao gồm các phạm vi IPv6 được phân bổ cho những kẻ gửi thư rác hoặc tội phạm mạng. DROPv6 sẽ chỉ bao gồm các mạng ảo IPv6 được phân bổ trực tiếp bởi Cơ quan đăng ký Internet khu vực ( RIR ) hoặc Cơ quan đăng ký Internet quốc gia ( NIR ) như ARIN, RIPE, AFRINIC, APNIC, LACNIC hoặc KRNIC hoặc RIR trực tiếp.

Danh sách DROP Spamhaus ASN (ASN-DROP)


ASN-DROP chứa danh sách số hệ thống tự trị được kiểm soát bởi những kẻ gửi thư rác hoặc tội phạm mạng, cũng như các ASN “bị tấn công”. ASN-DROP có thể được sử dụng để lọc các tuyến BGP đang được sử dụng cho mục đích xấu.

Cách vận hành của DROP


Khi được triển khai tại các ”core routers” của mạng hoặc ISP, danh sách Spamhaus DROP sẽ giúp bảo vệ người dùng mạng khỏi các spam, quét, thu thập, tấn công DNS và tấn công DDoS có nguồn gốc từ các mạng lừa đảo.

Spamhaus khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng danh sách DROP là giải pháp nền tảng trong việc phòng chống spam.

Danh sách Spamhaus DROP có sẵn ở định dạng văn bản. Ngoài ra, các danh sách này (cũng như danh sách C & C Spamhaus Botnet) có sẵn bởi Spamhaus BGP Feed được công bố thông qua Số hệ thống ASN. Người dùng có thể chọn ngang hàng với ASN để loại bỏ các tiền tố cấu thành phạm vi mà họ không muốn định tuyến lưu lượng.

Ai nên sử dụng danh sách DROP / EDROP?


Bất cứ ai hoặc bất kỳ nơi nào có khả năng chặn hoặc lọc phạm vi địa chỉ IP trên mạng của họ.
Danh sách DROP cũng được mở cho tất cả mọi người tải xuống và sử dụng, không mất phí sử dụng. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là:

  • Trong các sản phẩm, tín dụng cho việc sử dụng được trao cho Dự án Spamhaus.
  • Nếu có thể trong các cấu hình, văn bản ngày và © sẽ vẫn còn với tệp và dữ liệu.
  • Danh sách DROP không nên được nhập vào bộ lọc mạng của bạn mà không cập nhật. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của danh sách DROP. Điều này nên được cập nhật tự động.
  • Dữ liệu danh sách DROP không nên được tải xuống từ trang web của chúng tôi nhiều hơn một lần mỗi giờ, cũng không thường xuyên hơn một lần mỗi ngày.

Hầu hết các bộ dữ liệu Spamhaus khác (SBL, XBL, PBL) được thiết kế để lọc thời gian kết nối SMTP. Nó có thể được sử dụng để bảo mật mạng của những người khác khỏi những kẻ cố tấn công nó hoặc gây hại cho người dùng.

Đối với các Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc các tổ chức Giao thức cổng biên (BGP), Spamhaus cung cấp DROP và EDROP cùng với danh sách C & C botnet (BGPCC) của mình dưới dạng nguồn cấp dữ liệu BGP, với bất kỳ thiết bị mạng nào sử dụng BGP Procotol. Thông tin thêm về dịch vụ này có thể được tìm thấy trên trang Spamhaus BGPf .

Danh sách DROP miễn phí cho bất kỳ mục đích sử dụng


Danh sách DROP chứa các lỗ hổng mạng có thể gây ra nhiều thiệt hại cho người dùng Internet. Spamhaus cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng để giúp giảm thiểu thiệt hại này. Dữ liệu chống thư rác khác mà Spamhaus sản xuất cũng được cung cấp miễn phí cho hầu hết người dùng internet trên thế giới thông qua tra cứu DNSBL. Tuy nhiên chúng tôi yêu cầu người dùng lớn hơn (tập đoàn, trường đại học, chính phủ), những người yêu cầu sử dụng truy cập khối lượng lớn hoặc khu vực địa phương để hỗ trợ dự án của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ Datafeed (trả phí theo năm). Những người bán lại sản phẩm dựa trên dữ liệu này cũng được yêu cầu hỗ trợ Dự án Spamhaus. Spamhaus tin rằng do tính chất quan trọng của dữ liệu danh sách DROP, nó sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi nơi, bất kể quy mô hoặc loại hình kinh doanh, để bảo vệ người dùng Internet.

Danh sách DROP được cập nhật thường xuyên và liên tục, phiên bản mới sẽ đến với người dùng sớm nhất, nên vui lòng tải bản  mới nhất và không sử dụng các phiên bản cũ.