EMBARCADERO INTERBASE


InterBase™ is the award winning cross-platform commercial grade embeddable SQL database for Windows, Linux, macOS, iOS and Android.


Chia sẻ:

Tổng quan Interbase

Triển khai, nhúng và tự động

Cài đặt InterBase có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi; được tin cậy để sử dụng chắc chắn, đáng tin cậy trong các bối cảnh quan trọng như nhiệm vụ quản lý bệnh nhân, đường sắt, phòng thí nghiệm y tế , POS đa quốc gia, CRM và hệ thống ứng phó khẩn cấp. InterBase chạy không ngừng nghỉ, suốt ngày đêm. 

Cơ sở dữ liệu phong phú cho Doanh nghiệp và IoT

InterBase chứa các công nghệ giành giải thưởng, được xây dựng với các giải pháp kinh doanh ISV và thời đại IoT.

Khám phá các tính năng của InterBase bao gồm:

 Quản trị viên miễn phí
 Thay đổi lượt xem (theo dõi thay đổi dựa trên SQL)
 Mã hóa dữ liệu minh bạch
 Nhật ký và điểm trong phục hồi thời gian
 Phục hồi thảm họa 

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu ngôn ngữ chéo

InterBase hỗ trợ tất cả các mô hình phát triển chính – bao gồm Java, C, C ++, .NET, Delphi, PHP và Ruby. Nó tích hợp chặt chẽ với C ++ Builder, RAD Studio và Delphi. Khi bạn triển khai các dự án của mình lên bất kỳ nền tảng nào, InterBase sẽ tự động triển khai với nó. Nếu bạn là nhà phát triển Visual Studio, bạn có thể làm việc với InterBase thông qua các trình kết nối ADO.NET hoặc ODBC để dễ dàng truy cập dữ liệu của bạn.

Hình thức mua bản quyền

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của Embarcadero bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/