VEEAM BACKUP ESSENTIALS 9.5


Veeam Backup Essentials cung cấp tính khả dụng cho tất cả khối lượng công việc trên nhiều nền tảng ảo, vật lý, đám mây (bao gồm VMware vSphere và Microsoft Hyper ‑ V) – từ một bảng điều khiển quản lý duy nhất. Veeam Backup Essentials kết hợp khả năng sao lưu, phục hồi và sao chép của Veeam Backup & Replication với chức năng giám sát, báo cáo và lập kế hoạch nâng cao năng lực của Veeam ONE. Được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ dưới 250 nhân viên và môi trường ảo hóa với 6 CPU hoặc 50 máy ảo, Veeam Backup Essentials có tính năng tương tự Veeam Availability Suite nhưng với chi phí tiết kiệm đến 60%.


Chia sẻ:

Veeam Backup Essentials là giải pháp sao lưu cho TẤT CẢ khối lượng công việc trên mọi nền tảng – từ ảo, vật lý và đến điện toán đám mây đám mây!

Veeam Backup Essentials giúp Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 60% chi phí sao lưu tài nguyên.

Veeam Backup Essentials cung cấp tính khả dụng cho tất cả khối lượng công việc trên nhiều nền tảng ảo, vật lý, đám mây (bao gồm VMware vSphere và Microsoft Hyper ‑ V) – từ một bảng điều khiển quản lý duy nhất. Veeam Backup Essentials kết hợp khả năng sao lưu, phục hồi và sao chép của Veeam Backup & Replication với chức năng giám sát, báo cáo và lập kế hoạch nâng cao năng lực của Veeam ONE. Được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ dưới 250 nhân viên và môi trường ảo hóa với 6 CPU hoặc 50 máy ảo, Veeam Backup Essentials có tính năng tương tự Veeam Availability Suite nhưng với chi phí tiết kiệm đến 60%.

Khả năng sao lưu và tính khả dụng hợp lý cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Veeam Backup Essentials, bao gồm Veeam Backup & Replication và Veeam ONE – mang đến khả năng quản lý cấp doanh nghiệp và khả năng mở rộng của Veeam Availability Suite, qua đó cung cấp mọi thứ cần thiết để hiện đại hóa trung tâm dữ liệu doanh nghiệp. Veeam Backup & Replication 9.5 bao gồm các thành phần sao lưu cần thiết cho khối lượng công việc ảo, vật lý và dựa trên đám mây bao gồm:

  • 2-trong-1: Backup & Replication – Cải thiện sao lưu và phục hồi off-site với nhân rộng WAN nhanh chóng, nhân rộng từ sao lưu dự phòng và chuyển đổi trang web 1-click, với hỗ trợ cho dự phòng chuyển đổi dự phòng.
  • Instant VM Recovery® – Khôi phục máy ảo lỗi sau chưa đầy 2 phút.
  • Quản lý tích hợp cho Veeam Agent for Linux và Veeam Agent for Microsoft Windows
  • Veeam Cloud Connect – Dễ dàng mở rộng trung tâm dữ liệu và sao lưu đám mây nhanh chóng, an toàn.
  • SureBackup® – Kiểm tra mọi bản sao lưu, mọi lúc, trước khi khởi động và đảm bảo khôi phục hoàn toàn.
  • Hỗ trợ nền tảng đầy đủ và tích hợp với các phiên bản mới nhất của VMware và Microsoft
  • Veeam Explorer ™ cho Microsoft Active Directory – Khôi phục ngay lập tức các đối tượng Active Directory cá nhân và toàn bộ các vùng chứa, cũng như các tài khoản người dùng và mật khẩu. Cũng hỗ trợ các liên kết hết hạn giữa các đối tượng.
  • Veeam Explorer cho Microsoft SQL Server – Nhận phục hồi cấp độ giao dịch nhanh chóng của cơ sở dữ liệu SQL và khôi phục cơ sở dữ liệu SQL chính xác đến một điểm mong muốn trong thời gian.
  • Veeam Explorer cho Microsoft Exchange – Nhận khả năng hiển thị tức thì và khôi phục chi tiết các mục Exchange riêng lẻ, bao gồm các mục bị xóa cứng mà cho là đã mất vĩnh viễn.

Tự động theo dõi và báo cáo cho SMB

Veeam ONE, một phần thiết yếu của Veeam Backup Essentials, mang đến khả năng hiển thị hoàn toàn trong toàn bộ môi trường CNTT doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ cho VMware vSphere và Microsoft Hyper-V, Veeam ONE mang đến khả năng giám sát và cảnh báo chủ động thông qua các công cụ tương tác để nhà quản trị có thể được cảnh báo trước các vấn đề tiềm năng trước khi tác động đến hoạt động. Veeam ONE  giám sát, báo cáo và cảnh báo theo thời gian thực 24×7, tối ưu hóa tài nguyên và theo dõi cấu hình, lập kế hoạch dung lượng và dự báo cũng như khả năng tính phí và thanh toán.