VEEAM AGENTS FOR MICROSOFT AND LINUX


Veeam Agents for Microsoft Windows and Linux làm việc kết hợp với Veeam Backup & Replication để giúp giảm thiểu thời gian chết và mất dữ liệu cho các máy chủ và máy trạm dựa trên đám mây hoặc máy chủ dựa trên Linux và công cộng.


Chia sẻ:

Veeam Agents for Microsoft Windows and Linux làm việc kết hợp với Veeam Backup & Replication để giúp giảm thiểu thời gian chết và mất dữ liệu cho các máy chủ và máy trạm dựa trên đám mây hoặc máy chủ dựa trên Linux và công cộng.

Mở rộng tính khả dụng

Khi phân phối Tính khả dụng cho các khối lượng công việc của Microsoft Windows và Linux (tại chỗ hoặc từ xa), các tổ chức phải khắc phục các thách thức hiện có, chẳng hạn như:

  • Các quy trình phức tạp và tốn kém liên quan đến việc sao lưu và khôi phục các phiên bản Windows và Linux nằm trong đám mây.
  • Cung cấp cho các cấu hình phần cứng phức tạp hoặc các yêu cầu tuân thủ quy định khi cung cấp sao lưu mạnh mẽ cho máy chủ vật lý và máy trạm không thể ảo hóa được.
  • RPO thấp cho máy tính xách tay và máy tính bảng chuyển vùng thuộc về người dùng di chuyển và các văn phòng tại nhà.

Veeam Agents for Windows và Linux tối ưu cho doanh nghiệp

Veeam Agent cho Microsoft Windows và Linux hỗ trợ doanh nghiệp tránh thời gian chết và mất dữ liệu cho các khối lượng công việc dựa trên đám mây hoặc vật lý dựa trên nền tảng Windows và Linux một cách dễ dàng.

Với Veeam Agent, Doanh nghiệp có thể:

  • Giảm chi phí và độ phức tạp trong khi vẫn đảm bảo tính khả dụng cho các phiên bản Windows và Linux trên đám mây.
  • Đạt được tính khả dụng cho máy chủ vật lý và máy trạm không thể ảo hóa được.
  • Đạt yêu cầu RPO và giảm nguy cơ mất dữ liệu cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng bên ngoài mạng công ty.

Veeam Agent cho Linux

Veeam Agent cho Linux là giải pháp lên lịch sao lưu tự động cho các cài đặt Linux, bất kể chúng được triển khai trên các máy vật lý, trong đám mây công cộng hay cả hai. Cung cấp các công cụ và mức độ tương tác cần thiết để sao lưu đúng các tải công việc này, Veeam Agent cho Linux cho phép các tùy chọn khôi phục nhanh chóng, theo bản năng và đáng tin cậy được mong đợi từ Veeam.

Veeam Agent cho Microsoft Windows

Veeam Agent cho Microsoft Windows là giải pháp sao lưu được thiết kế để đảm bảo tính khả dụng cho các tải làm việc dựa trên Windows. Được thiết kế với các tính năng bổ sung, Veeam Agent cho Microsoft Windows cung cấp sao lưu và phục hồi cho các máy chủ và máy trạm dựa trên đám mây và vật lý, cũng như các thiết bị đầu cuối thuộc về người dùng từ xa.