RSA IDENTITY GOVERNANCE & LIFECYCLE


Address Identity Risk and Act with Insight

RSA Identity Governance and Lifecycle simplifies how access is governed and streamlines access requests and fulfillment. The solution helps you focus on what matters most to mitigate risk and maintain a continuous state of compliance.


Chia sẻ:

RSA IDENTITY GOVERNANCE & LIFECYCLE

RSA Identity Governance & Lifecycle (Quản trị danh tính và vòng đời) đơn giản hóa cách truy cập được điều chỉnh và sắp xếp hợp lý các yêu cầu truy cập và thực hiện. Giải pháp này giúp tập trung vào những gì quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro và duy trì trạng thái làm việc liên tục.

  Tính năng, đặc điểm

Chứng nhận truy cập

Chứng nhận truy cập

Bật xác nhận quyền truy cập cho người dùng bằng cách cung cấp bối cảnh kinh doanh và ưu tiên dựa trên rủi ro cho chủ sở hữu doanh nghiệp để hoàn thành các đánh giá truy cập chính xác và kịp thời hơn. 

Cấp phép người dùng

Tự động cấp phép

Hợp lý hóa và tự động hóa tất cả các giai đoạn của quy trình cấp phép người dùng, từ yêu cầu và thực hiện đến cấp phép khi người dùng tham gia, di chuyển trong hoặc rời khỏi doanh nghiệp, tổ chức.

Tự động hóa chính sách

Tự động hóa chính sách

Tự động đánh giá và xác nhận quyền truy cập để đảm bảo tất cả quyền truy cập được đánh giá dựa trên các chính sách và kiểm soát doanh nghiệp hiện có. 

Yêu cầu truy cập tự phục vụ

Yêu cầu truy cập tự phục vụ

Giao diện trực quan giúp người dùng dễ dàng gửi yêu cầu truy cập của riêng họ và theo dõi phê duyệt. 

Báo cáo nâng cao

Báo cáo nâng cao

Các báo cáo và biểu đồ đặc biệt và tích hợp cung cấp phân tích tóm tắt tập trung về quyền truy cập trên tất cả người dùng, tài nguyên dữ liệu, quyền và chứng nhận.

Quản lý vai trò

Quản lý vai trò

Dễ dàng khám phá, tạo và mô hình các vai trò khác nhau dựa trên quyền lợi “quyền thừa kế” hoặc các yếu tố khác.. 

lkjk

LỢI ÍCH

Đơn giản hóa quản trị truy cập

Hoàn toàn tự động hóa việc giám sát, báo cáo, chứng nhận và khắc phục các quyền lợi của người dùng để đơn giản hóa việc phân phối truy cập và đáp ứng các yêu cầu công việc liên tục.

 

Kiểm soát và hiển thị

Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu bằng cách nhanh chóng xác định tài khoản mồ côi, truy cập người dùng không phù hợp và vi phạm chính sách với chế độ xem thống nhất về quyền truy cập trên tất cả các hệ thống và ứng dụng.

 

Triển khai nhanh chi phí thấp

Cách tiếp cận tùy chỉnh cấu hình giúp giảm thời gian và chi phí cần thiết để đưa ra giải pháp quản trị danh tính. Giải pháp làm giảm chi phí bảo trì liên tục, cuối cùng giảm tổng thời gian thực hiện.

 

Sắp xếp hợp lý các yêu cầu truy cập

Đảm bảo người dùng của bạn có quyền truy cập vào tài nguyên họ cần, khi họ cần sử dụng, phù hợp với yêu cầu được đề ra.

 

Kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp

Cung cấp các nhóm rủi ro và tuân thủ với dữ liệu có thể hành động để xác định các rủi ro tiềm ẩn mà nhân viên, đối tác, khách hàng và nhà thầu đặt ra. Những thông tin chi tiết này có thể mang lại các kiểm soát tuân thủ mạnh mẽ nhằm giảm nguy cơ vi phạm hoặc không tuân thủ.

 

ghj

Trình quản lý truy cập nhận dạng bền vững

Cho phép người dùng kết nối nhanh chóng và dễ dàng với các ứng dụng và trao quyền cho quản trị viên dễ dàng quản lý các chính sách, chiến dịch chứng nhận và bảo trì hệ thống mà không cần mã hóa tùy chỉnh tốn kém.

 

  Chức năng chính của RSA Identity Governance & Lifecycle

Quản trị danh tính

Quản trị danh tính RSA giúp các tổ chức quản lý việc tuân thủ một cách nhất quán bằng cách tự động hoá hoàn toàn việc giám sát, báo cáo, chứng nhận và khắc phục các quyền lợi của người dùng.

xem chi tiết

Quản lý vòng đời Identity

Vòng đời nhận dạng RSA giúp đảm bảo đúng người có quyền truy cập đúng vào đúng thời điểm. Giải pháp sắp xếp yêu cầu truy cập và quy trình cấp phép cho người dùng doanh nghiệp với giao diện tự phục vụ trực quan và một cách tiếp cận sáng tạo để cấp quyền truy cập cho người dùng trên tất cả các hệ thống đích.

Xem chi tiết

Quản trị truy cập dữ liệu

Quản trị truy cập dữ liệu RSA cung cấp cho các tổ chức CNTT khả năng giám sát, báo cáo và xác nhận tính hợp pháp của quyền truy cập của người dùng đối với tài nguyên dữ liệu phi cấu trúc được lưu trữ trên các máy chủ tệp Microsoft Windows, Linux và UNIX; thiết bị lưu trữ gắn trên mạng; và máy chủ Microsoft SharePoint.

xem chi tiết

Quản lý vai trò

Trình quản lý vai trò doanh nghiệp RSA cung cấp phát hiện, tạo, tạo mô hình và đề xuất vai trò từ trên xuống dưới. Nó giúp hợp lý hóa quyền truy cập dựa trên quyền lợi “quyền thừa kế” được liên kết với các vai trò chức năng cụ thể để, ví dụ, các nhà quản lý nhân sự nhận được quyền truy cập vào các hệ thống nhân sự. Nó cũng cho phép một cách tiếp cận dựa trên số liệu để mô hình hóa vai trò dựa trên phân tích mẫu và xác nhận chính sách.

xem chi tiết

License của RSA được chia làm 3 loại tùy vào yêu cầu network của khách hàng. Các license này áp dụng cho phiên bản RSA NetWitness Platform 11.0 hoặc cao hơn :

 Throughput License

 Appliance License

 UEBA (User and Entity Behavior Analytics)

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của RSA bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/