RSA ARCHER THIRD PARTY GOVERNANCE


Mitigate third-party risks and monitor performance

  • Automate and streamline oversight of third-party relationships
  • Get an accurate picture of third-party risk and prioritize the ones that matter most
  • Fulfill regulatory obligations related to third-party management

Chia sẻ:

RSA ARCHER THIRD PARTY GOVERNANCE

Giảm thiểu rủi ro của bên thứ ba và theo dõi hiệu suất 

LỢI ÍCH

Nắm rõ tình hình hoạt động bên thứ ba

Lập danh mục và đánh giá các bên thứ ba mà tổ chức của bạn đang sử dụng và mức độ rủi ro mà họ đặt ra. Hiểu phụ thuộc của bên thứ ba và thứ tư của bạn để ngăn chặn những bất ngờ.

Tạo điều kiện cho Giám sát bên thứ ba

Theo dõi hiện tại với các mối quan hệ nhà cung cấp mới hoặc cập nhật và theo dõi các thay đổi vật chất đối với các mối quan hệ hiện có. Đảm bảo rằng không có rủi ro vật chất tồn tại.

Quản lý nhất quán

Đánh giá một cách nhất quán các rủi ro của bên thứ ba và áp dụng các biện pháp kiểm soát, các phương pháp điều trị rủi ro và các kỹ thuật chuyển giao phù hợp với khả năng chịu rủi ro của tổ chức của bạn.

Thúc đẩy trách nhiệm đối với rủi ro của bên thứ ba

Theo dõi các cá nhân trong tổ chức của bạn chịu trách nhiệm về từng mối quan hệ của nhà cung cấp, cùng với các liên hệ chính tại mỗi công ty nhà cung cấp, trong một hệ thống duy nhất.

License của RSA được chia làm 3 loại tùy vào yêu cầu network của khách hàng. Các license này áp dụng cho phiên bản RSA NetWitness Platform 11.0 hoặc cao hơn :

 Throughput License

 Appliance License

 UEBA (User and Entity Behavior Analytics)

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của RSA bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 info@tsg.net.vn
🏁 https://store.soft365.vn/