IBM QRadar SIEM


IBM QRadar SIEM là giải pháp phân tích bảo mật thông minh để có cái nhìn toàn diện dẫn đến những hành động nhanh chóng, trực tiếp đối với các mối đe dọa quan trọng. Giải pháp này giúp các nhóm bảo mật phát hiện chính xác các mối đe dọa trên toàn doanh nghiệp và cung cấp những hiểu biết thông minh cho phép các nhóm phản ứng nhanh để giảm tác động của sự cố.

 • Nhập số lượng lớn dữ liệu từ tất cả các nguồn thông tin
 • Áp dụng phân tích tích hợp để phát hiện chính xác các mối đe dọa
 • Tương quan các hoạt động liên quan để ưu tiên sự cố
 • Tự động phân tích cú pháp và chuẩn hóa nhật ký
 • Đe dọa thông minh và hỗ trợ cho STIX / TAXII
 • Tích hợp sẵn có với 450 giải pháp
 • Kiến trúc linh hoạt có thể được triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây
 • Cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng cao, tự điều chỉnh và tự quản lý

Chia sẻ:
Danh mục: Từ khóa: , Hãng:

IBM QRadar SIEM – Phân tích bảo mật thông minh để có cái nhìn sâu sắc có thể hành động đối với các mối đe dọa quan trọng nhất

IBM QRadar SIEM – Quản lý và bảo mật thông tin giúp các nhóm bảo mật phát hiện chính xác các mối đe dọa trên toàn doanh nghiệp và nó cung cấp những hiểu biết thông minh cho phép các nhóm phản ứng nhanh để giảm tác động của sự cố. Bằng cách hợp nhất các chuỗi thông tin và dữ liệu lưu lượng mạng từ hàng ngàn thiết bị, thiết bị đầu cuối và ứng dụng được phân phối trên toàn mạng, QRadar tương quan tất cả các thông tin khác nhau này và tổng hợp các sự kiện liên quan thành các cảnh báo để tăng tốc độ phân tích và khắc phục sự cố. QRadar SIEM có sẵn tại cơ sở và trong môi trường đám mây.

Phát hiện mối đe dọa thời gian thực

Tận dụng các phân tích bên ngoài, tự động phân tích các bản ghi và luồng dữ liệu mạng để phát hiện sớm các mối đe dọa và tạo cảnh báo ưu tiên khi các cuộc tấn công tiến triển thông qua chuỗi tiêu diệt.

Loại bỏ các tác vụ thủ công

Trung tâm nhận được dữ liệu từ tất cả các sự kiện liên quan đến một mối đe dọa cụ thể ở một nơi để loại bỏ các quy trình theo dõi thủ công và cho phép các nhà phân tích tập trung vào điều tra và phản ứng.

Tầm nhìn toàn diện

Có được cái nhìn sâu sắc tập trung vào nhật ký, dòng chảy và sự kiện trên cơ sở, môi trường SaaS và IaaS.

Dễ dàng quản lý tuân thủ

Tuân thủ các chính sách tổ chức nội bộ và các quy định bên ngoài bằng cách tận dụng các báo cáo và mẫu được xây dựng trước.

 • Nhập số lượng lớn dữ liệu từ các nguồn tại chỗ và trên đám mây
 • Áp dụng phân tích tích hợp để phát hiện chính xác các mối đe dọa
 • Tương quan các hoạt động liên quan để ưu tiên sự cố
 • Tự động phân tích cú pháp và chuẩn hóa nhật ký
 • Đe dọa thông minh và hỗ trợ cho STIX / TAXII
 • Tích hợp sẵn có với 450 giải pháp
 • Kiến trúc linh hoạt có thể được triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây
 • Cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng cao, tự điều chỉnh và tự quản lý

Một số hình ảnh của IBM QRadar SIEM

Trung tâm bảng điều khiển

Các mối đe dọa toàn cầu

Quản lý nguồn đăng nhập

Báo cáo