ACUNETIX ENTERPRISE PLUS


Acunetix là công cụ quét lỗ hổng web hàng đầu được các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 nghiêm túc sử dụng và được hoan nghênh rộng rãi bao gồm công nghệ quét hộp đen XSS tiên tiến nhất. Nó tự động thu thập thông tin các trang web của người dùng và thực hiện các kỹ thuật rà soát hộp xám và hộp đen, tìm ra các lỗ hổng nguy hiểm có thể xâm phạm trang web và dữ liệu của người dùng. 

Acunetix Enterprise Plus là phiên bản dành Acunetix Enterprise cho doanh nghiệp với số lượng lớn license, được tích hợp thêm khả năng quét đa nhiệm so với phiên bản Acunetix Enterprise, và chỉ được cấp phép khi khách hàng có nhu cầu mua tối thiểu 20 license trở lên


Chia sẻ:

BẢNG SO SÁNH ACUNETIX ENTERPRISE PLUS VỚI CÁC PHIÊN BẢN KHÁC

Standard Enterprise Enterprise Plus
$4,495 $6,995
For over 20 targets
Detect 4,500+ web vulnerabilities checked checked checked
Acunetix DeepScan Crawler (Crawls HTML5 websites & AJAX-heavy client-side SPAs) checked checked checked
Acunetix AcuSensor
(Gray-box Vulnerability Testing)
checked checked checked
Acunetix AcuMonitor
(Out-of-band Vulnerability Testing)
checked checked checked
Continuous Scanning checked checked
Assign Target Management to Users checked checked
Compliance Reports (HIPAA, PCI-DSS, ISO/IEC 27001 and more* checked checked
Scan for 50,000+ network vulnerabilities (only applicable for Acunetix Online) checked checked
Issue Tracker and WAF integration checked checked
Multiple Scan Engines checked