ACRONIS DISK DIRECTOR


Acronis Disk Director được thiết kế để phù hợp với bất kỳ môi trường kinh doanh nào – từ một máy trạm đơn lẻ đến toàn bộ cơ sở hạ tầng doanh nghiệp. Acronis Disk Director cung cấp các giải pháp quản lý lưu trữ và lưu trữ đặc biệt, tùy biến cho bất kỳ thiết lập hệ thống nào: máy chủ vật lý, máy ảo, PC, ứng dụng quan trọng trong kinh doanh.

 • Lập bản đồ ổ đĩa cứng và tạo phân vùng được thực hiện dễ dàng, cho phép nhà quản trị làm nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Định dạng, nhãn và làm cho các phân vùng của bạn hoạt động trong một bước dễ dàng giúp giảm thời gian và rủi ro bị lỗi.
 • Quản lý dữ liệu, cho dù bạn đang chia nhỏ, thay đổi kích thước, chuyển đổi hoặc hợp nhất khối lượng
 • Sao chép đĩa vào ổ cứng thay thế. Tiết kiệm thời gian để cài đặt hệ điều hành và ứng dụng của đĩa cũ. Bản sao đĩa sẽ trả về để thực hiện trên đĩa mới chỉ trong vài phút.

Chia sẻ:
acronis-958197575045.jpg

Phân vùng ổ đĩa

Phân bố lại ổ địa của bạn để bảo vệ dữ liệu tốt hơn và sử dụng không gian đĩa tốt hơn.

Điều chỉnh kích thước, di chuyển, chia nhỏ, và hợp nhất các phân vùng mà không bị mất dữ liệu.

acronis-958197575045.jpg

Khôi phục phân vùng ổ đĩa

Sản phẩm Acronis Recovery Expert, bao gồm Acronis Disk Director, bảo vệ dữ liệu của bạn, cho phép bạn khôi phục lại phân vùng ổ đĩa đã bị xóa hoặc mất đi.

Đươc trang bị đầy đủ và sẵn sang cho bất kỳ hư hỏng về phần mềm-phần cững, hay do con người, virus tấn công hoặc tin tặc xâm nhập phá hủy.

acronis-640620484413.jpg

Chỉnh sửa ổ đĩa

Chỉnh sửa nội dung ổ điều khiển ở mức độ thấp để khôi phục thông tin đã xóa do bất cẩn hoặc mất do lỗi phần cứng – phần mềm hoặc virus tấn công.

Sản phẩm Acronis Disk Director đã cài sẽ giúp bạn lấy lại các phần quan trọng trên ổ đĩa cứng, chỉnh sửa nội dung trên phần ổ cứng, thể hiện lại nó bằng cách tiện lợi nhất.

acronis-264611072574.jpg

Nhân bản ổ đĩa

Thay thế ổ đĩa cũ của bạn bằng một cái mới mà không phải cài lại hệ điều hành và ứng dụng.

Sản phẩm Acronis Disk Director chuyển tất cả dữ liệu đĩa nguồn đến một đĩa mục tiêu. Dung lượng đĩa nguồn có thể được nhân bản “giống y khuôn” ra ổ đĩa mục tiêu, hoặc điều chỉnh kích thước theo kích cỡ ổ đĩa mới.

Disk Management (Quản lý ổ đĩa) toàn diện nhất Toolbox (hộp công cụ)

 • Tạo, chuyển đổi, sao chép, di chuyển và xóa dung lượng
 • Thay đổi kích thước, tách, hợp nhất khối lượng mà không làm mất dữ liệu của bạn
 • Định dạng và gắn nhãn khối lượng, chỉ định mật độ i-node, thay đổi tập tin hệ thống hoặc các nhóm kích thước
 • Gán ký tự dung lượng, thiết lập dung lượng hoạt động và ẩn / thể hiện dung lượng
 • Thêm hoặc bỏ dung lượng phản chiếu hoặc tạo nhịp khối lượng qua nhiều đĩa vật lý
 • Tạo và sửa chữa dung lượng RAID-5
 • Chuyển đổi giữa các đĩa basic/dynamic và MBR/GPT
 • Khởi tạo đĩa cứng mới được bổ sung và đĩa ngoài đưa vào
 • Thay đổi trạng thái ổ đĩa giữa các trực tuyến và ngoại tuyến
 • Nhân bản ổ đĩa

Bootable Media (Phương tiện khởi động)

 • Tạo phương tiện khởi động dựa trên cả WinPE và Linux để khởi động máy của bạn từ đĩa CD / DVD hoặc ổ cắm USB và sử dụng Acronis Disk Director trên kim loại thô hoặc bên ngoài hệ điều hành. Điều này cho phép phân vùng máy tính của bạn trước khi hệ điều hành được cài đặt, đảm bảo rằng hệ điều hành và các ứng dụng không can thiệp vào các hoạt động quản lý đĩa và cho phép xử lý sự cố và phục hồi khi hệ điều hành không khởi động được.

Centralized Remote Management (Quản lý từ xa tập trung)

 • Giao diện điều khiển quản lý tập trung cho phép quản lý ổ đĩa và dung lượng từ xa trên tất cả máy chủ và máy tính trong môi trường của bạn từ một vị trí trung tâm. Các cách tiếp cận duy nhất của việc thực hiện các hoạt động ảo cho phép kiểm tra kết quả cuối cùng và dễ dàng quay lại trước khi thay đổi trước khi chúng được thực hiện, và giao diện dòng lệnh phức tạp cho phép tích hợp và tự động hóa.

Các hệ thống tập tin được hỗ trợ và các loại đĩa

 • Ổ đĩa Basic và Dynamic (LDM)
 • Ổ đĩa MBR và GPT
 • FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3 và hệ thống tập tin ReiserFS3. Cộng với chế độ vùng cạnh vùng để sao chép và di chuyển phân vùng của bất kỳ loại đĩa nào khác