• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Transware Active gate SS là một giải pháp bảo mật email nước ngoài dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Nhà quản trị hệ thống có thể kiểm soát các email doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng. Mã hoá, bảo vệ bằng mật khẩu và trang web tải về file đính kèm. Xây dựng khả năng email linh hoạt theo yêu cầu bảo mật. Ngăn chặn rò rỉ thông tin, mang đến giải pháp an ninh toàn diện cho doanh nghiệp.

Trong kho:Còn hàng


Transware Active vault SS là một dịch vụ lưu trữ email dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Active vault SS có thể xây dựng, sắp xếp và tính chất lọc để ngăn chặn virus. Lưu trữ dữ liệu email của bạn an toàn với 5 tính năng độc đáo với chi phí tối ưu nhất.