• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


The Spamhaus Block List (“SBL”) là cơ sở dữ liệu gồm các địa chỉ IP mà Spamhaus không khuyến nghị chấp nhận thư điện tử.

SBL có thể truy vấn được trong thời gian thực bởi các hệ thống thư qua Internet, cho phép quản trị viên máy chủ thư xác định, gắn thẻ hoặc chặn các kết nối đến từ các địa chỉ IP mà Spamhaus coi là có liên quan đến việc gửi, lưu trữ hoặc khởi tạo Email Spam. Cơ sở dữ liệu SBL được duy trì bởi một nhóm các nhà điều tra và chuyên viên CNTT chuyên nghiệp ở 10 quốc gia, làm việc 24 giờ mỗi ngày để thu thập, liệt kê các vấn đề Spam và hỗ trợ sau đó.

Trong kho:Còn hàng


Spamhaus DBL là danh sách các tên miền có danh tiếng kém. Nó được xuất bản ở định dạng DNSBL tên miền. DBL liệt kê các tên miền spam bao gồm URL spam, nguồn spam,các nhóm spam, những kẻ gửi thư rác, và các trang web liên quan đến lừa đảo, virus và phần mềm độc hại. Các danh tiếng tên miền này được tính toán từ nhiều yếu tố và được duy trì trong cơ sở dữ liệu, từ đó cung cấp cho data DBL.

Trong kho:Còn hàng


The Spamhaus DROP (Don’t Route Or Peer) là danh sách tư vấn “thả tất cả lưu lượng truy cập”, bao gồm các khóa mạng bị “chiếm quyền điều khiển” hoặc được thuê bởi các hoạt động thư rác, hay các tội phạm mạng chuyên nghiệp (sử dụng để phổ biến phần mềm độc hại, trình tải xuống trojan, bộ điều khiển botnet).
Danh sách DROP là một tập hợp con nhỏ của SBL, chứa các khối CIDR đã bị đánh cắp, bị kiểm soát bởi những kẻ gửi thư rác. Nó được kết hợp trong tường lửa và thiết bị định tuyến để lọc lưu lượng độc hại từ các netblocks này, đồng thời giảm tất cả lưu lượng truy cập mạng đến.

Trong kho:Còn hàng


The Spamhaus Exploits Block List (XBL) là database gồm địa chỉ IP của các máy tính bị tấn công bởi các khai thác bất hợp pháp của bên thứ 3, bao gồm proxy mở (HTTP, socks, AnalogX, wingate, etc), virus có công cụ spam tích hợp, và các loại khai thác  trojan-horse.
XBL chủ yếu bao gồm – cũng như phân phối chính cho – dữ liệu CBL (www.abuseat.org) và các danh sách khác về nguồn thư rác do máy tính khai thác hoặc các thiết bị khác.

Trong kho:Còn hàng


Spamhaus PBL là cơ sở dữ liệu DNSBL, gồm tập hợp các dải IP của người dùng gửi Email SMTP chưa xác thực đến bất kỳ Email Server nào ngoại trừ các ISP cụ thể được cung cấp riêng. PBL giúp các mạng thực thi Chính sách sử dụng được chấp nhận của họ đối với các dải IP khách hàng động và không MTA. 

Phạm vi địa chỉ IP PBL được thêm và duy trì bởi mỗi mạng tham gia dự án PBL, hoạt động cùng với nhóm PBL Spamhaus, để giúp áp dụng các chính sách Email gửi đi của họ. PBL liệt kê không chỉ các địa chỉ IP động mà cả các địa chỉ tĩnh không nên gửi Email trực tiếp đến các máy chủ của bên thứ ba