• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Red Hat Enterprise Linux Server là một hệ điều hành dễ điều khiển, dễ kiểm soát, có thể được triển khai trên các hệ thống vật lý (thuê bao Self-support, Standard, và Premium), trên đám mây (thuê bao Standard, và Premium)) hoặc với tư cách là khách trên các trình ảo hóa có sẵn rộng rãi nhất (thue ebao Standard và Premium). Nó phối hợp các tài nguyên phần cứng cho tất cả các yêu cầu tính toán cơ bản và bao gồm hỗ trợ cho tất cả các nền tảng phần cứng chính và hàng ngàn ứng dụng thương mại và tùy chỉnh. Đăng ký tiêu chuẩn và cao cấp bao gồm Máy chủ nguyên tử Red Hat Enterprise Linux, có thể đóng gói và chạy các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa.

Trong kho:Còn hàng


Được thiết kế cho người dùng Linux tiên tiến làm việc trên phần cứng mạnh hơn, Red Hat Enterprise Linux Workstation được tối ưu hóa cho đồ họa hiệu suất cao, hoạt hình và các hoạt động khoa học. Nó bao gồm tất cả các khả năng và ứng dụng từ Red Hat Enterprise Linux Desktop, cộng với các công cụ phát triển để cung cấp và quản trị.

Trong kho:Còn hàng


Red Hat JBoss Enterprise Application Platform là một máy chủ ứng dụng hoạt động như một nền tảng phần mềm trung gian được xây dựng trên các tiêu chuẩn mở. Nó tuân thủ đặc tả JavaTM EE 7 và bao gồm một ngăn xếp dịch vụ web đầy đủ, kiến trúc sẵn sàng cho container và đám mây, và khả năng quản lý và tự động hóa.