• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Phần mềm thống kê Minitab 18 cung cấp các công cụ cần thiết để phân tích dữ liệu và hỗ trợ đưa ra quyết định trong cải thiện kinh doanh.

Minitab giúp thống kê phân tích và hiệu quả nhất đồng thời hỗ trợ việc hiểu biết thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Giao diện đơn giản, phân tích số liệu sâu và đưa ra các biểu đồ, đồ thị dễ nhìn.