• View as:
 • Sidebar
 • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Soda PDF Home – Tất cả các tính năng cần thiết để tạo tệp PDF, chuyển đổi sang các định dạng như Word và Excel, chỉnh sửa nội dung tệp, chèn các thành phần trang và xem lại và chú thích công việc. Người dùng cũng có thể truy cập hầu hết các tính năng trực tuyến, thông qua trình duyệt web.

 • Các bản cập nhật miễn phí kèm theo gói Soda PDF cho phép nhận được các tính năng và cải tiến mới thường xuyên
 • Truy cập sản phẩm từ máy tính để bàn hoặc ứng dụng web bất cứ lúc nào
 • Lưu tài liệu trực tiếp vào hệ thống lưu trữ đám mây yêu thích!
 • Tạo tệp PDF từ hơn 300 định dạng tệp
 • Chuyển đổi định dạng PDF sang Word, PowerPoint, Excel và hình ảnh
 • Chỉnh sửa nội dung của bất kỳ tệp PDF nào
 • Các quy trình hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nhiều tệp cùng một lúc.

Trong kho:Còn hàng


Soda PDF Premium – Tất cả các tính năng cần thiết để tạo tệp PDF, chuyển đổi sang các định dạng như Word và Excel, chỉnh sửa nội dung tệp, chèn các thành phần trang và xem lại và chú thích công việc. Người dùng cũng có thể truy cập hầu hết các tính năng trực tuyến, thông qua trình duyệt web.

 • Các bản cập nhật miễn phí kèm theo gói Soda PDF cho phép nhận được các tính năng và cải tiến mới thường xuyên
 • Truy cập sản phẩm từ máy tính để bàn hoặc ứng dụng web bất cứ lúc nào
 • Lưu tài liệu trực tiếp vào hệ thống lưu trữ đám mây yêu thích!
 • Tạo tệp PDF từ hơn 300 định dạng tệp
 • Chuyển đổi định dạng PDF sang Word, PowerPoint, Excel và hình ảnh
 • Chỉnh sửa nội dung của bất kỳ tệp PDF nào
 • Các quy trình hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian bằng cách xử lý nhiều tệp cùng một lúc.