• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Phần mềm Proteus giúp mô phỏng lại thiết kế và hoạt động của các vi điều khiển trong bảng mạch điện tử. Phần mềm hỗ trợ mô phỏng hầu hết các loại vi mạch như các MCU của PIC, 8051, AVR, Motorola và các vi điều khiển dòng ARM7/LPC2000, MSP430, HC11, AVR, dsPIC, PIC, 8051 và hỗ trợ các cổng giao tiếp như Ethenet, USB, SPU, I2C. Proteus là bộ công cụ chuyên dụng và phổ biến nhất trong thiết kế mạch điện tử.

Các sản phẩm Proteus PCB Thiết kế là một sự lựa chọn chuyên nghiệp cho Layout PCB hiện đại. Với hơn 25 năm phát triển liên tục và đổi mới, tập trung của chúng tôi vẫn còn thêm tính năng trong khi duy trì một giao diện người dùng sạch đơn giản và tích hợp chặt chẽ với các thiết kế sơ đồ.