• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


IBM BigFix – Giải pháp bảo mật thiết bị đầu cuối thế hệ mới Endpoint Security IBM BigFix giải quyết một thách thức lớn mà nhiều tổ chức phải đối mặt – làm thế nào để có được tầm nhìn toàn cảnh về điểm cuối cùng đang thay đổi trong khi làm cầu nối khoảng cách phát hiện mối đe dọa và cần được khắc phục. BigFix là một thiết bị đầu cuối bảo mật và quản lý nền tảng cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực và kiểm soát qua các thiết bị đầu cuối.

Trong kho:Còn hàng


IBM QRadar SIEM là giải pháp phân tích bảo mật thông minh để có cái nhìn toàn diện dẫn đến những hành động nhanh chóng, trực tiếp đối với các mối đe dọa quan trọng. Giải pháp này giúp các nhóm bảo mật phát hiện chính xác các mối đe dọa trên toàn doanh nghiệp và cung cấp những hiểu biết thông minh cho phép các nhóm phản ứng nhanh để giảm tác động của sự cố.

  • Nhập số lượng lớn dữ liệu từ tất cả các nguồn thông tin
  • Áp dụng phân tích tích hợp để phát hiện chính xác các mối đe dọa
  • Tương quan các hoạt động liên quan để ưu tiên sự cố
  • Tự động phân tích cú pháp và chuẩn hóa nhật ký
  • Đe dọa thông minh và hỗ trợ cho STIX / TAXII
  • Tích hợp sẵn có với 450 giải pháp
  • Kiến trúc linh hoạt có thể được triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây
  • Cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng cao, tự điều chỉnh và tự quản lý

Trong kho:Còn hàng


Phân tích Bảo mật ứng dụng, IBM Security AppScan Enterprise cho phép các tổ chức giảm thiểu rủi ro bảo mật ứng dụng, tăng cường các sáng kiến quản lý ứng dụng bảo mật ứng dụng và đạt được sự tuân thủ quy định. Bảng điều khiển doanh nghiệp phân loại và ưu tiên các tài sản ứng dụng dựa trên tác động kinh doanh và xác định các khu vực có nguy cơ cao, cho phép bạn tối đa hóa các nỗ lực khắc phục, vá lỗ hổng. Các chỉ số hiệu suất được cung cấp giúp bạn theo dõi tiến trình của các chương trình bảo mật ứng dụng của bạn.

Xác định và khắc phục các lỗ hổng
Tối đa hóa các nỗ lực khắc phục
Giảm khả năng tấn công

Trong kho:Còn hàng


IBM Guardium là một giải pháp bảo mật CSDL, giúp giám sát CSDL theo thời gian thực, bảo vệ dữ liệu, giảm độ phức tạp và cải thiện kết quả. Guardium cho phép doanh nghiệp tìm kiếm và phân nhóm các thông tin quan trọng, từ đó đưa ra các chính sách dựa trên hành vi người sử dụng như chính sách về vấn đề truy cập, lấy dữ liệu, và các lỗi phát sinh trong hệ thống. Guardium còn cung cấp nhiều phương thức cảnh báo tức thời khi phát hiện sự vi phạm các chính sách như eMail, SNMP, SIEM…

Trong kho:Còn hàng


IBM SPSS Statistics là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). IBM SPSS Statistics là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS có một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích và bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét. SPSS cũng có một ngôn ngữ cú pháp có thể học bằng cách dán cú pháp lệnh vào cửa sổ cú pháp từ một lệnh vừa chọn và thực hiện, nhưng nói chung khá phức tạp và không trực giác.

Trong kho:Còn hàng


IBM SPSS Statistics là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). IBM SPSS Statistics là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS có một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích và bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét. SPSS cũng có một ngôn ngữ cú pháp có thể học bằng cách dán cú pháp lệnh vào cửa sổ cú pháp từ một lệnh vừa chọn và thực hiện, nhưng nói chung khá phức tạp và không trực giác.

Trong kho:Còn hàng


IBM SPSS Statistics là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê). IBM SPSS Statistics là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS có một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích và bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét. SPSS cũng có một ngôn ngữ cú pháp có thể học bằng cách dán cú pháp lệnh vào cửa sổ cú pháp từ một lệnh vừa chọn và thực hiện, nhưng nói chung khá phức tạp và không trực giác.