• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


FileMaker Platform là một nền tảng công cụ giúp cho người sử dụng có thể quản trị công việc, thiết lập hệ thống và các ứng dụng tùy chỉnh một cách nhanh chóng và an toàn.

FileMaker Platform gồm các bộ công cụ mạnh mẽ như FileMaker Pro Advanced, lưu trữ chia sẻ như FileMaker Cloud, FileMaker Server; dễ dàng truy cập trên nhiều thiết bị và nền tảng với FileMaker Go và FileMaker WecDirect.