• View as:
 • Sidebar
 • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Atlassian Access là giải pháp tích hợp, có được khả năng hiển thị, bảo mật và kiểm soát trên toàn công ty trên toàn bộ cơ sở hạ tầng đám mây Atlassian của bạn.

 • SAML đăng nhập một lần
 • Cung cấp người dùng (SCIM)
 • Thực thi 2FA
 • Chính sách mật khẩu

Trong kho:Còn hàng


Build, test, deploy

Bamboo Server is the choice of professional teams for continuous integration, deployment, and delivery

Trong kho:Còn hàng


Built for professional teams

Bitbucket is more than just Git code management. Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy.

Trong kho:Còn hàng


Work together on a whole new level.

Create, share, and collaborate on projects all in one place to keep your projects moving forward, faster.

Trong kho:Còn hàng


Atlassian Crowd là giải pháp, quản lý danh tính tập trung, đăng nhập một lần và danh tính người dùng dễ sử dụng.

 • Đăng nhập một lần (SSO)
 • Tập trung nhiều thư mục
 • Tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn
 • Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật

Trong kho:Còn hàng


Atlassian Crucible là giải pháp tìm lỗi và cải thiện chất lượng code thông qua việc review, đánh giá code, xác định các khiếm khuyết.

Xem lại mã, thảo luận về các thay đổi, chia sẻ kiến ​​thức và xác định các khiếm khuyết trên SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce.

Trong kho:Còn hàng


Atlassian Fisheye là giải pháp tìm kiếm, theo dõi và trực quan hóa các thay đổi code, giúp đưa ra quyết định nhanh hơn, tốt hơn

 • Lập báo cáo nhanh chóng và chi tiết
 • Theo dõi hoạt động mã trên bất kỳ SCM nào
 • Tích hợp sản phẩm, nâng cấp quy trình làm việc.

Trong kho:Còn hàng


Jira Align (trước đây là AgileCraft) là giải pháp giải phóng sức mạnh của sự nhanh nhẹn để

 • Phá vỡ công nghệ
 • Thúc đẩy sự đổi mới
 • Tối đa hóa giá trị
 • Lập kế hoạch và cung cấp phần mềm
 • Thu hút và làm hài lòng khách hàng
 • Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số
 • Tăng tốc thời gian để tiếp thị

Trong kho:Còn hàng


See all project information at a glance with Jira Core

Manage your projects and keep your team organized.

Trong kho:Còn hàng


Resolve incidents faster

Raise an incident in Jira Ops or through an integration with your alerting tool.
Then fire up a chat room, alert additional responders, and publish initial comms all with a single button.

Trong kho:Còn hàng


Jira Service Desk là giải pháp phần mềm lên kế hoạch dịch vụ đơn giản, hiện đại, quyền lực, hợp tác, tự động hóa và giá cả phải chăng

Ứng dụng trong CNTT

 • Liên kết với các nhà phát triển
 • Mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn
 • Cài đặt cấu hình đơn giản, nhanh chóng

Ứng dụng trong nhân sự, pháp lý, cơ sở vật chất

 • Tập trung vào nhân sự
 • Hiểu biết về yêu cầu pháp lý
 • Cung cấp môi trường, kinh nghiệm làm việc tuyệt vời

Trong kho:Còn hàng


Phần mềm Jira được xây dựng cho mọi thành viên trong nhóm phần mềm của bạn lập kế hoạch,
theo dõi và phát hành phần mềm tuyệt vời.

Lập kế hoạch linh hoạt
Dự toán chính xác
Ưu tiên theo định hướng giá trị
Hoạt động minh bạch
Báo cáo kết quả
Cập nhật mở rộng

Trong kho:Còn hàng


Powerful alerting and on-call management

Trong kho:Còn hàng


A free Git client for Windows and Mac

Sourcetree simplifies how you interact with your Git repositories so you can focus on coding. Visualize and manage your repositories through Sourcetree’s simple Git GUI.

Trong kho:Còn hàng


The #1 status and incident communication tool

Trong kho:Còn hàng


From startups to Fortune 500 companies, Trello is the visual way for teams to collaborate on any project