• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Acunetix là công cụ quét lỗ hổng web hàng đầu được các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 nghiêm túc sử dụng và được hoan nghênh rộng rãi bao gồm công nghệ quét hộp đen XSS tiên tiến nhất. Nó tự động thu thập thông tin các trang web của người dùng và thực hiện các kỹ thuật rà soát hộp xám và hộp đen, tìm ra các lỗ hổng nguy hiểm có thể xâm phạm trang web và dữ liệu của người dùng. 

Acunetix Enterprise là phiên bản cao cấp với những tính năng và tác vụ vụ nâng cao trong việc bảo mật, phòng chống và ngăn chặn những rủi ro qua web

Trong kho:Còn hàng


Acunetix là công cụ quét lỗ hổng web hàng đầu được các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 nghiêm túc sử dụng và được hoan nghênh rộng rãi bao gồm công nghệ quét hộp đen XSS tiên tiến nhất. Nó tự động thu thập thông tin các trang web của người dùng và thực hiện các kỹ thuật rà soát hộp xám và hộp đen, tìm ra các lỗ hổng nguy hiểm có thể xâm phạm trang web và dữ liệu của người dùng. 

Acunetix Enterprise Plus là phiên bản dành Acunetix Enterprise cho doanh nghiệp với số lượng lớn license, được tích hợp thêm khả năng quét đa nhiệm so với phiên bản Acunetix Enterprise, và chỉ được cấp phép khi khách hàng có nhu cầu mua tối thiểu 20 license trở lên

Trong kho:Còn hàng


Acunetix là công cụ quét lỗ hổng web hàng đầu được các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 nghiêm túc sử dụng và được hoan nghênh rộng rãi bao gồm công nghệ quét hộp đen XSS tiên tiến nhất. Nó tự động thu thập thông tin các trang web của người dùng và thực hiện các kỹ thuật rà soát hộp xám và hộp đen, tìm ra các lỗ hổng nguy hiểm có thể xâm phạm trang web và dữ liệu của người dùng. 

Acunetix Standard là phiên bản tiêu chuẩn với những tính năng cơ bản nhất thực hiện những tác vụ rà soát và tìm ra các lỗ hổng web.